photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Turystyka i rekreacja na terenach niezurbanizowanych

Turystyka i rekreacja na terenach niezurbanizowanych

Ostatnio zmodyfikowane 2022-01-07 11:20
Zapraszamy na VII edycję studiów podyplomowych!

Wydział Leśny SGGW w Warszawie ogłasza nabór słuchaczy na VII edycję studiów podyplomowych.


Szczegóły na: www.sptl.sggw.pl

 

W programie studiów ponad 180 godzin zajęć dydaktycznych z wykładowcami warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Warszawskiej. Zajęcia prowadzą również leśnicy z dużym doświadczeniem praktycznym w rozwoju turystyki i edukacji leśnej. Studia trwają dwa semestry, spotykamy się w soboty i niedziele. Zapraszamy do współpracy z nami!!!

 

Studia podyplomowe „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w zakresie dowolnej dyscypliny naukowej.
Program studiów zapewnia podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
• gospodarka leśna a udostępnienie turystyczno-rekreacyjne lasu;
• turystyka i rekreacja w gospodarce przestrzennej;
• bezpieczeństwo i prawo w udostępnieniu turystyczno-rekreacyjnym lasu;
• kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej w Europie i na świecie;
• projektowanie obiektów turystyczno-rekreacyjnych;                              
• projektowanie graficzne w edukacji przyrodniczo-lesnej;
• społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na terenach niezurbanizowanych;
• techniki komunikacji społecznej w edukacji przyrodniczo-lesnej;
• ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji leśnej;
• turystyka, rekreacji i edukacja leśna a ochrona przyrody i krajobrazu.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zgodnie z programem studiów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Kierownik studiów: dr hab. Emilia Janeczko

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry od 28.02.2022 r. do 27.01.2023 r. w cyklach semestralnych zgodnie z organizacją roku akademickiego. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj