photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności V Konferencja Dendrochronologów Polskich

V Konferencja Dendrochronologów Polskich

Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-13 18:49
V Konferencja Dendrochronologów Polskich odbędzie się na Wydziale Leśnym SGGW w dniach 5-6 lutego 2020

 

V Konferencja Dendrochronologów Polskich, jaka odbędzie się na Wydziale Leśnym SGGW w dniach 5-6 lutego będzie doskonałą okazją do prezentacji różnorodnych zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych
oraz wymiany informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.
Integralną częścią spotkania są warsztaty
"Wiem co badam, czyli mikro- i makroskopowe rozpoznawanie drewna".
Link do strony V KDP

 

Cel i zakres konferencji

Wieloaspektowe analizy słojów przyrostu rocznego drzew i krzewów są dynamicznie rozwijającą się metodą badawczą wykorzystywaną w wielu dziedzinach, które zajmują się środowiskiem naturalnym, procesami w nim zachodzącymi i interakcjami człowiek-przyroda. Wyniki badań dendrochronologicznych wykorzystywane są w pracach z zakresu archeologii, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwa, paleogeografii oraz wielu innych pokrewnych nauk

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem.

V Konferencja Dendrochronologów Polskich szczególne zainteresowanie kieruje na różnorodne metody stosowane w badaniach dendrochronologicznych. Sesje tematyczne będą obejmować prezentację wyników badań związanych z wykorzystaniem analiz słojów przyrostu rocznego w archeologii, botanice, ekologii, geomorfologii, klimatologii, leśnictwie i wielu innych dyscyplinach.

 

Komitet organizacyjny

dr Szymon Bijak (Instytut Nauk Leśnych SGGW) - przewodniczący
prof. dr hab. Michał Zasada (Instytut Nauk Leśnych SGGW)
dr inż. Robert Tomusiak (Instytut Nauk Leśnych SGGW)
dr inż. Rafał Wojtan (Instytut Nauk Leśnych SGGW)
dr inż. Karol Bronisz (Instytut Nauk Leśnych SGGW)
mgr Dariusz Anderwald (CEPL w Rogowie)
mgr Kinga Borowska (CEPL w Rogowie)
mgr inż. Agnieszka Bronisz (Wydz. Leśny SGGW)
dr Joanna Ukalska (Instytut Nauk Leśnych SGGW)
dr Krzysztof Ukalski (Instytut Nauk Leśnych SGGW)


  Kontakt:

  Szymon Bijak
  Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
  tel.: +22 5938 093
  e-mail: szymon.bijak(at)wl.sggw.pl

  Nawigacja
  Narzędzia osobiste
  Zaloguj