photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr zimowy 2021/2022

ZAPISY NA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO semestr zimowy 2021/2022

Ostatnio zmodyfikowane 2021-09-20 16:21

Zapisy na zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego na semestr zimowy 2021/2022 odbędą się w systemie eHMS w terminie od 26.09.2021 od godz. 00:00 do 28.09.2021 do godz. 10:00. Studenci, którzy nie zapisali się w wyżej wymienionych dniach poprzez system mają możliwość dopisania do grup w formie stacjonarnej. W dniu 29.09.2021 w godz.10:00 – 14:00 w SWFiS odbędą się bezpośrednie konsultacje w sprawie zapisów tzn. ewentualna zmiana terminu, grupy, korekta lub zapisy do grup dydaktycznych mających wolne miejsca (dotyczy osób, które wcześniej tego nie uczyniły). W przypadku braku zapisu w tych terminach studenci proszeni są o bezpośrednie zgłaszanie się do prowadzących zajęcia na dyżur stacjonarny lub przed zajęciami.(UWAGA -liczba miejsc w grupach dydaktycznych jest ograniczona).

Zapisy na WF dotyczą wszystkich studentów, którzy w planie dydaktycznym semestru zimowego 2021/2022 mają przewidziane zajęcia WF.

Zajęcia trwają 15 tygodni dydaktycznych i odbywają się raz w tygodniu w formie stacjonarnej. Zasady prowadzenia zajęć WF oraz sposób zaliczenia semestru przedstawi prowadzący zajęcia. Studenci posiadający warunek lub różnice programowe również zaliczają zajęcia WF w formie stacjonarnej. Wcześniej wymagana jest zgoda Dziekana kierunku na wyrównanie zaległości w zaliczeniu WF. Zaakceptowane podanie proszę dostarczyć do sekretariatu kierownika SWFiS.

Forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie w trakcie trwania semestru w przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących działalności uczelni – informacja będzie zamieszczona na stronie. https://swfs.sggw.edu.pl/

W przypadku problemów z logowaniem prosimy kontaktować się bezpośrednio (na dyżur) lub mailowo z prowadzącym grupę dydaktyczną, którą Państwo wybrali.

Przed zapisaniem się do grup, prosimy o upewnienie się w dziekanacie czy mają Państwo zajęcia WF w planie studiów, w rozpoczynającym się semestrze i w jakiej formie jest on realizowany.

Student ma możliwość wybrania dnia, godziny i rodzaju zajęć z WF – ilość miejsc w grupach ograniczona. Wszystkie zajęcia WF zaczynają się w formie stacjonarnej od piątku 01.10.2021 roku. Studenci zapisani do wybranych grup zgłaszają się osobiście w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych – wymagany jest strój sportowy oraz sportowe obuwie ( wyjątek basen – wymagany odpowiedni strój + czepek)

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca zajęć zamieszczone są na stronie SWFiS https://swfs.sggw.edu.pl/ .

Według planu studiów każdy student jest zobowiązany do odbycia w jednym semestrze 30 godzin, tj. 15 zajęć. Istnieje możliwość zaliczenia WF uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych lub innych organizacjach akademickich. Zajęcia sekcji AZS odbywają się stacjonarnie na obiektach sportowych. Informacja na stronie SWFiS, w siedzibie AZS SGGW lub bezpośrednio u trenera sekcji.

W zaistniałej epidemicznej sytuacji realizujący programowe zajęcia WF proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi przebywania na terenie obiektów sportowych i samego uczestnictwa w zajęciach lub treningach (szczegółowe informacje na stronie SWFiS oraz stronie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego).

Uwaga! Zapisy do grup osób niepełnosprawnych, rehabilitacyjnych oraz teoretycznych odbędą się u prowadzących w pierwszym tygodniu zajęć. Z prowadzącym kontaktujemy się osobiście w dniu zajęć – na zajęcia wymagane jest zwolnienie lekarskie lub dokumentacja medyczna udostępniona do wglądu prowadzącego. Imię i nazwisko prowadzącego umieszczone będzie w planie dydaktycznym. https://swfs.sggw.edu.pl/ .

Prosimy o zapisywanie się tylko studentów realizujących zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/2022.Lista kierunków, które mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy znajduje się poniżej:

Studia I stopnia – inżynierskie, licencjackie (wyjątek: Turystyka i Rekreacja II stopień oraz zaoczne)

· Rolnictwo (s.3)

· Rolnictwo ekologiczne i produkcja żywności (ang. s.3)

· Biologia (s.5)

· Inżynieria ekologiczna (s.3, s.7)

· Ogrodnictwo (s. 5)

· Architektura krajobrazu (s.5)

· Biotechnologia (s. 1)

· Ochrona zdrowia roślin (s. 5)

· Budownictwo (s.3)

· Inżynieria środowiska (s.5)

· Ochrona środowiska (s. 5)

· Inżynieria i gospodarka wodna (s.3)

· Leśnictwo (s.3)

· Gospodarka przestrzenna (s. 3)

· Ekonomia (s. 1)

· Finanse i rachunkowość (s. 1)

· Logistyka (s. 1)

· Zarządzanie (s. 1)

· Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia (s. 1)

· Turystyka i Rekreacja – studia II stopnia (s. 1)

· Turystyka i Rekreacja – studia zaoczne (s. 1)

· Informatyka (s. 3)

· Informatyka i ekonometria (s. 3)

· Pedagogika (s. 3)

· Socjologia (s. 1)

· Zarządzanie i inżynieria produkcji (s. 5)

· Technologia energii odnawialnej (s. 5)

· Inżynieria systemów biotechnicznych (s. 3)

· Technologia drewna (s. 5)

· Meblarstwo (s. 5)

· Technologia żywności i żywienie człowieka (s. 5)

· Bezpieczeństwo żywności (s. 5)

· Towaroznawstwo w biogospodarce (s. 5)

· Dietetyka (s. 5)

· Żywienie człowieka i ocena żywności (s. 5)

· Gastronomia i hotelarstwo (s. 5)

· Weterynaria (s. 1)

· Weterynaria (ang. s. 1)

· Zootechnika (s. 5)

· Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (s. 3)

· Bioinżynieria zwierząt (s. 3)

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj