photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Instytut Nauk Leśnych Doktoraty

Doktoraty

Przewody doktorskie przeprowadzone na Wydziale Leśnym (do 30.09.2019 r.) i w Instytucie Nauk Leśnych (od 1.10.2019 r.)
Stefan Panka
Stan i perspektywy introdukcji żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata ex D. Don) we wschodniej części Niemiec
Tadeusz Iskra
Jakość hodowlana drzewostanów sosnowych po zabiegach pielęgnacyjnych ze stosowaniem różnych technologii pracy
Addo Koranteng
Assessment of forest cover and land use change in Ghana as part of monitoring system in REDD mechanism (Określenie pokrywy leśnej i zmian użytkowania ziemi, jako element systemu monitorowania w ramach mechanizmu REDD)
Zdzisław Kaczmarski
Studium porównawcze wartości wybranych parków wiejskich powiatu świdnickiego
Michał Magnuszewski
Dendroekologiczna charakterystyka świerka Schrenka (Picea schrenkiana) w górach Tien-Shan w Kyrgyzstanie
Jacek Olchowik (2018)
Zastosowanie nanocząsteczek miedzi (CuNPs) i srebra (Ag NPs) w ochronie i hodowli sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur L.)
Paweł Szymański (2018)
Metody szacowania liczby szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) oraz świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst.) z wykorzystaniem zdjęć uzyskanych z bezzałogowego statku powietrznego
Stefan Traczyk (2018)
Uwarunkowania użytkowania w lasach prywatnych na przykładzie powiatu radomskiego
Alex Son Olpenda (2019)
„Modeling light conditions in mixed stands using airborne LiDAR data: Bialowieza Forest example” („Modelowanie warunków świetlnych w drzewostanach mieszanych z zastosowaniem danych lotniczego skaningu laserowego na przykładzie Puszczy Białowieskiej”)
Dawid Jan Sikora (2019)
- Stan i zróżnicowanie awifauny w zależności od cech taksacyjnych drzewostanu -
Dorota Kargul-Plewa (2019)
- Walory krajobrazowe leśnych zbiorników retencyjnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radom -
Sebastian Tylkowski (2019)
Zgrupowanie saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w borach bagiennych Lasów Sobiborskich
Alicja Gasek (2020)
Analiza i ocena infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej praskiego odcinka Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły
Wojciech Kędziora (2019)
Przestrzenne zróżnicowanie bonitacji drzewostanów sosnowych w Polsce
Narzędzia osobiste
Zaloguj