photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Nauka Doktoraty

Doktoraty

Przewody doktorskie przeprowadzone na Wydziale Leśnym
Stefan Panka
Stan i perspektywy introdukcji żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata ex D. Don) we wschodniej części Niemiec
Tadeusz Iskra
Jakość hodowlana drzewostanów sosnowych po zabiegach pielęgnacyjnych ze stosowaniem różnych technologii pracy
Addo Koranteng
Assessment of forest cover and land use change in Ghana as part of monitoring system in REDD mechanism (Określenie pokrywy leśnej i zmian użytkowania ziemi, jako element systemu monitorowania w ramach mechanizmu REDD)
Zdzisław Kaczmarski
Studium porównawcze wartości wybranych parków wiejskich powiatu świdnickiego
Michał Magnuszewski
Dendroekologiczna charakterystyka świerka Schrenka (Picea schrenkiana) w górach Tien-Shan w Kyrgyzstanie
Jacek Olchowik
Zastosowanie nanocząsteczek miedzi (CuNPs) i srebra (Ag NPs) w ochronie i hodowli sadzonek dębu szypułkowego (Quercus robur L.)
Narzędzia osobiste
Zaloguj