photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Instytut Nauk Leśnych Struktura Instytutu Nauk Leśnych

Struktura Instytutu Nauk Leśnych

Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-28 15:03

 

Kadrę Instytutu Nauk Leśnych stanowią nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą nauczanie przede wszystkim na kierunku "leśnictwo" i "gospodarka przestrzenna" oraz badania naukowe powiązane z procesem dydaktycznym. W instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest 80 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym: 11 z tytułem naukowym profesora, 18 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 49 ze stopniem naukowym doktora oraz 2 z tytułem zawodowym magistra. Ponadto działalność Instytutu wspiera 20 pracowników technicznych i 8 administracyjnych.

W skład Wydziału wchodzą 4 katedry i 3 samodzielne zakłady ulokowane w budynku 34 na nowym kampusie SGGW.

Narzędzia osobiste
Zaloguj