photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Badania

Ostatnio zmodyfikowane 2019-11-06 10:40

 

Główne kierunki naukowo-badawcze Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej:

 

 

 

1.  Morfogeneza roślin ze szczególnym uwzględnieniem ksylogenezy

2.  Zmienność aktywności kambium i zróżnicowanie drewna drzew leśnych

3. Ruchy i biomechanika roślin

 

3.  Aklimatyzacja i introdukcja obcych gatunków drzew i krzewów

4.  Ekologia i dynamika leśnych zbiorowisk roślinnych

Narzędzia osobiste
Zaloguj