photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Informacje i materiały dydaktyczne

Ostatnio zmodyfikowane 2020-04-09 14:17

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym zawieszeniem zajęć kameralnych i zaleceniem Rektora SGGW o kontynuacji zajęć metodą zdalną, będziemy Państwu przekazywać informacje i wytyczne na temat realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem stron w niniejszym serwisie, dedykowanych poszczególnym przedmiotom oraz przez eHMS.

Rozwiązania zaproponowane do tej pory powstały przy założeniu, że przerwa potrwa do 15 MAJA b. r.

Prosimy śledzić kolejne komunikaty, które będą publikowane w miarę pojawiania się nowych okoliczności i rozporządzeń.

Starostów zapraszamy do kontaktu z prowadzącymi poszczególne zajęcia za pomocą poczty elektronicznej.

 

Wskaż typ poszukiwanych zajęć:

Leśnictwo - studia STACJONARNE

Leśnictwo - studia NIESTACJONARNE

Inne kierunki studiów na SGGW

 

Skorzystaj z naszych poradników elektronicznych:

Rębnie

Zadrzewienia

System identyfikacji gleb (wersja testowa)

Narzędzia osobiste
Zaloguj