photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Instytut Nauk Leśnych Struktura Instytutu Nauk Leśnych Katedra Użytkowania Lasu

Katedra Użytkowania Lasu

Badania

UŻYTKOWANIE LASU jako integralna część gospodarowania zasobami leśnymi zachowuje ścisły związek zarówno w czasie jak i w przestrzeni z innymi działami leśnictwa. W zakresie hierarchii celów wielofunkcyjnego leśnictwa realizuje cele hodowli i urządzania lasu oraz ochrony lasu. W zakresie umiejętności czerpania bezpośrednich korzyści z wszystkich funkcji lasu – pełni rolę wiodącą. W zakresie samorealizacji człowieka i społeczeństw – stymuluje rozwój i opisuje ograniczenia. UŻYTKOWANIE LASU zachowuje związek nie tylko z innymi działami leśnictwa, ale również z różnymi gałęziami gospodarki. Dlatego też profil zainteresowań badawczych Katedry jest bardzo szeroki i dotyczy takich zagadnień jak pozyskanie drewna, transport leśny, nauka o surowcu drzewnym, ergonomia i ochrona pracy, inżynieryjne zagospodarowanie lasu, turystyczne i rekreacyjne użytkowanie lasu z zazębieniem problematyki obejmującej konsekwencje określonej polityki leśnej, zmian klimatycznych, planowania przestrzennego oraz przepływów międzygałęziowych .

Czytaj dalej...

Doktoranci

Aktualni doktoranci. Mgr inż. Krzysztof Czyżyk. Opiekun naukowy: dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW. Mgr inż. Alicja Gasek. Opiekunka naukowa: dr hab. Wiesława Ł. Nowacka. Mgr inż. Dorota Kargul-Plewa. Opiekunka naukowa: dr hab. Emilia Janeczko.

Czytaj dalej...

Oferta

Oferta współpracy

Czytaj dalej...

IUFRO CONFERENCE Rogów, 27-30. Aug. 2015

IUFRO 6.08.02 - Education, gender and forestry. Competence for the future: Challenging gendered notions of learning forest and forestry-LFF2015

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj