photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Studia Forest Information Technology Forest Information Technology

Forest Information Technology

Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-04 19:58

"FIT" (Forest Information Technology - Technologie Informacyjne w Leśnictwie) to dwuletnie stacjonarne studia II stopnia na kierunku "leśnictwo". Jest to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Leśnego SGGW i Wydziału Lasu i Środowiska Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy), prowadzonym na podstawie porozumienia podpisanego 15 czerwca 2005 roku podczas obchodów 175-lecia nauki i edukacji leśnej w Eberswalde. Program ten otwarty jest dla wszystkich:

  • posiadających stopień licencjata lub inżyniera leśnictwa lub dziedzin pokrewnych (gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, geografia, itp.)
  • dokumentujących się znajomością języka angielskiego,
  • pragnących poznać wykorzystanie nowoczesnych technologii do rozwiązywania zagadnień związanych z leśnictwem i szeroko pojętym środowiskiem naturalnym.

 

Studia trwają dwa lata (4 semestry), z czego pierwszy semestr odbywa się w Eberswalde, drugi w Warszawie, zaś następne lata studenci spędzają w miejscu, które wybiorą do pisania swojej pracy magisterskiej. Część zajęć realizowanych jest zdalnie (e-learning). Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Po pomyślnym ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej absolwenci uzyskają dyplomy magisterskie obydwóch Wydziałów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www studiów. Wszelkich wyjaśnień udzielają również:

  • Mike Wiebrock(email: Mike.Wiebrock at hnee.de; tel. (+49 3334) 657 165)

 


 

"Forest Information Technology" is the regular MSc program taught in English running based on the agreement between SGGW and HNEE signed on 15 June 2005 in Eberswalde. "Forest Information Technology" (FIT) is a joint program between Faculty of Forest and Environment at University of Sustainable Development in Eberswalde, Germany and Faculty of Forestry at Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Teaching takes place at both locations.

The goal of the new International Master Study Program is to contribute to environmental problem solving by training professionals to apply information technology approaches. This will be achieved by providing scientific methods and tools required for collecting, processing and communicating environmental data with emphasis on forest ecosystems and environmental problems. The Master Study Program includes advanced topics of environmental information processing and modern forest ecosystem research.

The whole program is given in English. The mandatory part of the new program is characterized by a large amount of information technology subjects and a concentration on selected forest and landscape ecological subjects. A broad range of elective courses at both universities offers different specialization directions. Information and details concerning mission, curriculum, admission, application and others are presented at the home page of the study program. Detailed information can be obtained from:

  • Mike Wiebrock(email: Mike.Wiebrock at hnee.de; tel. (+49 3334) 657 165)
Narzędzia osobiste
Zaloguj