photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Studia Studia doktoranckie Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacje bieżące dla słuchaczy studiów doktoranckich

Sprawozdanie ze studiów doktoranckich za okres od 1.01.2016 do 30.09.2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o złożenie indywidualnych sprawozdań z przebiegu studiów doktoranckich, za rok akademicki 2016/2017, tj. od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. W celu usprawnienia przebiegu oceny sprawozdań indywidualnych oraz przygotowania sprawozdania zbiorczego, proszę uprzejmie o szczególne zwrócenie uwagi na następujące kwestie. 1. Sprawozdania indywidualne składają się z części A do I (w załączeniu). 2. Każdy doktorant musi złożyć kompletne (oceny, podpisy, dokumenty, z wyjątkiem części D) sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie do 1 października w sekretariacie Katedry Hodowli Lasu (p. dr Z. Widawska). 3. Przed przystąpieniem do wypełniania części E do I sprawozdania proszę dokładnie zapoznać się z Instrukcją do Wykazu Osiągnięć Doktoranta (i dokładnie zastosować się do jej treści). 4. Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę na konieczność jednoznacznego udokumentowania (w postaci kopii odpowiednich dokumentów) każdego osiągnięcia (dotyczy to zarówno osiągnięć naukowych (Cz. E), jak i organizacyjnych (Cz. F)). 5. Na każdym załączniku dokumentującym dane osiągnięcie proszę koniecznie napisać, do którego punktu i podpunktu Wykazu Osiągnięć… on się odnosi. 6. Proszę też o szczególne zwrócenie uwagi na poprawne zaklasyfikowanie danego osiągnięcia do właściwej kategorii (zgodnie z Instrukcją). 7. W przypadku wystąpień konferencyjnych proszę zamieścić kopię programu konferencji; w przypadku posteru jego zmniejszoną do formatu A4 kopię. Kierownik Studiów Doktoranckich

Czytaj dalej...

Program studiów (2013-2017)

Program obowiązujący na Dziennych Studiach Doktoranckich w katach 2013-2017

Czytaj dalej...

Program studiów (2015-2019)

Program studiów (2015-2019)

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj