photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Studia Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Informacje dla kandydatów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Leśny

Infrastruktura drogowa w lasach

Celem studiów jest usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu szeroko pojmowanych zagadnień zarządzania infrastrukturą komunikacyjna dróg wewnętrznych.

Czytaj dalej...

Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich na dowolnym kierunku. Zapewniają podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności w zakresie turystyczno-rekreacyjnego użytkowania obszarów niezurbanizowanych.

Czytaj dalej...

Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do sfery użytkowania lasu, roli leśnictwa w rozwoju obszarów niezurbanizowanych w Polsce, instrumentów polityki leśnej, funduszy na rozwój regionalny obszarów wiejskich, zasad kształtowania przestrzeni leśnej, biotechnicznych podstaw użytkowania lasu, rozwiązań logistycznych w użytkowaniu lasu oraz ekonomicznych aspektów regulacji użytkowania lasu i rozwoju terenów leśnych.

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj