photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Nie załadowano jeszcze albumów ani zdjęć.

FilePlanowane postępowania o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro w roku 2019
FileZaproszenie do złożenia oferty
Na podstawie zarządzenia nr 18 z 2014r. JM Rektora SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zamawiający Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego.
Narzędzia osobiste
Zaloguj